KEY MEDIA s.r.o.

mediálna a reklamná agentúra

Spoločnosť má z oblasti reklamy a marketingu bohaté skúsenosti už od roku 1996 . Od roku 1998 ako FO, ktorá sa v roku 2005 pretransformovala na PO a vznikla reklamná agentúra KEY MEDIA , s.r.o. za účelom poskytovania komplexných služieb pre svojich klientov. Pomáhame našim partnerom budovať a upevňovať značku , vytvárať dobrý imidž , penetrovať - expandovať na trh , implementovať nové produkty  .

SLUŽBY:

  • Návrh a realizácia reklamnej kampane ( spôsoby prezentácie , výroba spotov a inzercie , sútaže ...)

  • Výber , plánovanie a nákup médií :

    - v elektronických médiách - TV reklama , spoty v rozhlase , internetová reklama
    - v printových médiách - inzercia v mienkotvorných aj bulvárnych denníkoch, lifestylových, odborných i populárno-náucných mesacníkoch, regionálnych a celoplošných týždenníkoch, ekonomicko-hospodárskych novinách, zoznamoch, katalógoch ...

  • Outdoor : - billboardy, štítové steny, orientacné a informacné tabule

  • P.O.S. materiály : - plagáty, letáky

  • Poradenstvo

  • Organizovanie podujatí : realizácia a organizácia kultúrnych, spolocenských, športových a firemných akcií, recepcie, konferencie, ozvucenie ...